تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم، پلاک 10، واحد 7
به
سامانه هوشمند ویزا سنجی همراه
خوش آمدید!

این سامانه برای چیست؟

توسط این سامانه، امکان بررسی صلاحیت و شرایط سنجی دقیق متقاضیان هر ویزا مطابق با قوانین و ضوابط سفارت ها فراهم آمده است. از مزیت های قابل توجه این سامانه، ارائه و پیشنهاد کشورهایی بر اساس شرایط متقاضی است که متقاضی در آن کشورها شانس بیشتری برای مهاجرت دارد!

ویزای مد نظر را انتخاب کنید: