مرور برچسب

ترکیه

هزینه زندگی در ترکیه

متوسط هزینه لازم برای هر ماه، بدون احتساب اجاره، مبلغی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ لیر ترکیه است. هزینه زندگی در شهرهای بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر حدود ۶ هزار تا ۸ هزار لیر در ماه می شود.

تحصیل در ترکیه

دانشجویان بین المللی در ترکیه در حین تحصیل اجازه کار دارند، ضمن این که دانشگاه های ترکیه با دادن فرصت به دانشجویان بین المللی برای کار به عنوان محقق در این…

کار در ترکیه

ترکیه به دلیل شرایط اقتصادی، تعادل میان کار و زندگی، پایین بودن هزینه های زندگی، برخورداری از سطح بالای زندگی، شاخص توسعه انسانی بالا، نزدیکی به ایران، تاریخ…

سرمایه گذاری در ترکیه

ترکیه به افرادی که در این کشور سرمایه گذاری می کنند، بدون اعمال حداقل زمان لازم برای اقامت، تابعیت اعطا می کند. حداقل سرمایه لازم برای سرمایه گذاری نیز در سال…