مشاوره و دعاوی

 

 • حقوقی
 • ابطال رای داور
 • ابطال قرارداد
 • اجرای رای داور
 • استرداد چک
 • اعسار از پرداخت محکوم به
 • الزام به ایفاء تعهد
 • الزام به تحویل مبیع
 • الزام به تنظیم سند رسمی
 • درخواست تامین خواسته
 • درخواست تامین دلیل
 • درخواست دستور موقت
 • فسخ قرارداد
 • مطالبه ثمن معامله
 • مطالبه خسارت
 • مطالبه سهم الشرکه
 • مطالبه وجه به استناد سند عادی
 • مطالبه وجه چک
 • مطالبه وجه سفته
 •  بانکی:
 • ابطال عملیات اجرای ثبتی
 • ابطال سند رهنی
 • ابطال سند رسمی غیر منقول
 • تعدیل نرخ سود
 • بطلان قرارداد های بانکی
 • مطالبه وجه مازاد دریافتی بانک بابت سود تسهیلات
 • مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
 • انواع دعاوی وصول مطالبات
 • املاک و اراضی
 • ابطال / فسخ قرارداد مشارکت در ساخت
 • ابطال سند مالکیت
 • ابطال مبایعه نامه
 • ابطال معامله فضولی
 • اثبات مالکیت
 • اخذ به شفعه
 • الزام به تأدیه ثمن معامله
 • الزام به تحویل ملک
 • الزام به تنظیم سند رسمی ملک
 • تخلیه
 • خلع ید
 • دستور فروش و تقسیم ملک مشاع
 • رفع تصرف عدوانی
 • رفع مزاحمت
 • رفع ممانعت از حق
 • سرقفلی
 • فسخ مبایعه نامه
 • مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه دین و وجه التزام ناشی از قرارداد
 • وقف
 • کیفری
 • استفاده از سند مجعول
 • افترا
 • انتقال مال غیر
 • تحصیل مال از طریق نامشروع
 • تدلیس – فریب در ازدواج
 • ترک انفاق
 • تصادفات
 • تصرف عدوانی
 • توهین
 • جعل
 • خیانت در امانت
 • سرقت
 • صدور چک بلامحل
 • فحاشی
 • قاچاق کالا و ارز
 • قتل
 • کلاهبرداری
 • مزاحمت
 • مطالبه دیه
 • معامله به قصد فرار از دین
 • معامله به قصد فرار از دین
 • ممانعت از حق
 • مواد مخدر
 • بیمه:
 • مطالبه خسارت از شرکت بیمه
 • دعاوی بازیافت
 • خسارت دموراژ و معطلی کشتی
 • خانواده
 • اجرت المثل ایام زندگی مشترک
 • ازدواج مجدد
 • استرداد جهیزیه
 • اعسار و تقسیط مهریه
 • الزام به تمکین
 • حضانت فرزند
 • طلاق توافقی
 • فسخ نکاح
 • مطالبه مهریه
 • مطالبه نفقه
 • ملاقات با فرزند
 • امور حسبی
 • اخذ گواهی انحصار وراثت
 • تحریر ترکه
 • تقسیم ترکه
 • درخواست حکم حجر
 • درخواست نصب قیم
 • مهر و موم ترکه
 • دعاوی مربوط به شرکت ها
 • ابطال علامت تجاری
 • ابطال نام تجاری
 • درخواست انحلال شرکت توسط شخص ثالث
 • دعاوی مربوط به ارگان های دولتی
 • دعاوی اصل 49 قانون اساسی
 • دعاوی مربوط به اداره اوقاف
 • دعاوی مربوط به اداره مسکن و شهرسازی (زمین شهری)
 • دعاوی مربوط به اداره منابع طبیعی
 • دعاوی مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
 • دعاوی مربوط به شهرداری
 • دعاوی مربوط به مالیات

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت نزد مؤسسه حقوقی بین‌المللی همراه محفوظ می‌باشد

© Hamrahlaw